Hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội Ghomes Hạ Long

Hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội Ghomes Hạ Long chi tiết cho từng đối tượng

I. NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
 • Trường hợp chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh
 • 01 bản sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 • Xác nhận cư trú theo quy định của Luật Cư trú.
 • Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • 01 bản sao y chứng thực

3. MẪU SỐ 01

 • Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, mua thuê NOXH
 • 01 bản chính

4. MẪU SỐ 02

 • Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở
 • 01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. CHỨNG MINH ĐỐI TƯỢNG

 • Thẻ chứng minh là thân nhân liệt sỹ, Thẻ thương Binh, hoặc giấy tờ khác theo quy định của Chính phủ về người có công với cách mạng
 • 01 bản sao y chứng thực.

II. NGƯỜI THU NHẬP THẤP, HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
 • Trường hợp chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh
 • 01 bản sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 • Xác nhận cư trú theo quy định của Luật cư trú.
 • Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • 01 bản sao y chứng thực

3. MẪU SỐ 01

 • Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, mua thuê NOXH
 • 01 bản chính

4. MẪU SỐ 04 & 09

 • Mẫu 04: Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở.
 • Mẫu số 09: Mẫu tự kê khai về điều kiện thu nhập.
 • 01 bản chính/thành viên hộ gia đình.

5. CHỨNG MINH ĐỐI TƯỢNG

 • Thẻ chứng minh hộ nghèo, cận nghèo (nếu có).
 • Xác nhận là người khuyết tật (nếu có)
 • 01 bản sao y chứng thực.

III. NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP / SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN NGHIỆP VỤ, HẠ SĨ QUAN TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN / CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
 • Trường hợp chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh
 • 01 bản sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 • Xác nhận cư trú theo quy định của Luật cư trú.
 • Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • 01 bản sao y chứng thực

3. MẪU SỐ 01

 • Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, mua thuê NOXH
 • 01 bản chính

4. MẪU HỒ SƠ

 • Trường hợp đang làm việc: Mẫu số 03 và Mẫu số 08.
 • Trường hợp đã nghỉ hưu: Mẫu số 04 và Mẫu số 09.
 • 01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. XÁC NHẬN KHÁC

 • Xác nhận là người khuyết tật (nếu có)
 • 01 bản sao y chứng thực.

IV. HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, DẠY NGHỀ, HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘITRÚ CÔNG LẬP ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÀ Ở TRONG THỜI GIAN HỌC TẬP

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
 • Trường hợp chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh
 • 01 bản sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 • Xác nhận cư trú theo quy định của Luật cư trú.
 • Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • 01 bản sao y chứng thực

3. MẪU SỐ 10

 • Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên.
 • 01 bản chính

4. MẪU SỐ 06

 • Mẫu số 06: Mẫu xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với học sinh, sinh viên.
 • 01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. XÁC NHẬN KHÁC

 • Xác nhận là người khuyết tật (nếu có)
 • 01 bản sao y chứng thực.

V. HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN BỊ THU HỒI ĐẤT VÀ PHẢI GIẢI TỎA, PHÁ DỠ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MÀ CHƯA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG BẰNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
 • Trường hợp chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh
 • 01 bản sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 • Xác nhận cư trú theo quy định của Luật cư trú.
 • Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • 01 bản sao y chứng thực

3. MẪU SỐ 01

 • Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, mua thuê NOXH
 • 01 bản chính

4. MẪU SỐ 07

 • Mẫu giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi đối tương có nhà, đất bị thu hồi
 • 01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. XÁC NHẬN KHÁC

 • Giấy tờ đối tượng có tên trong Danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền
 • Xác nhận là người khuyết tật (nếu có)
 • 01 bản sao y chứng thực.

TRƯỜNG HỢP TẠM TRÚ TẠI QUẢNG NINH

1.  XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Xác nhận tạm trú của Công an cấp xã/phường/thị trấn từ 1 năm trở lên hoặc xác nhận bằng văn bản, tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú từ 1 năm trở lên.

2. XÁC NHẬN BẢO HIỂM

Giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên tại tỉnh Quảng Ninh

Tham khảo thêm:

Căn cứ theo quy định tại điều 22 nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần phải chuẩn bị đầy đủ các thủ tục – hồ sơ mua nhà ở xã hội cho chủ đầu tư để họ xét duyệt. Sau đó, chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm gửi danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên về sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra nhằm tránh tình trạng người được mua, thuê, hay thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần.

a. Đối với hồ sơ chung:

– Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội ( theo mẫu).

– Chứng minh thư nhân dân ( 3 bản chứng thực).

– Đăng ký hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( 3 bản chứng thực).

– Ảnh các thành viên trong gia đình( ảnh 3×4, mỗi thành viên 3 ảnh).

Ngoài ra nếu bạn có các loại giấy tờ ưu tiên khác thì có thể nộp kèm trong hồ sơ.

b. Đối với hồ sơ minh chứng về đối tượng và thực trạng nhà ở

Bạn cần phải có giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở. Việc xin xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở cần được thực hiện như sau:

– Đối tượng thuộc người có công với cách mạng phải có giấy tờ minh chứng về đối tượng theo quy định của pháp luật, xác nhận về thực trạng nhà ở hiện nay và chưa nhận được sự hỗ trợ nhà ở của nhà nước do UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp.

– Các đối tượng thuộc diện 4,5,6,7 của điều 49 luật nhà ở cần phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc về đối tượng cũng như thực trạng nhà ở hiện tại.

– Đối tượng thuộc diện 8 điều 49 luật nhà ở phải có giấy xác nhận đã trả lại nhà ở công vụ do cơ quan quản lý công vụ cấp.

– Đối tượng thuộc diện 9 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đối tượng đang học tập;

– Đối tượng thuộc diện 10 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.

c. Đối với hồ sơ minh chứng về điều kiện cư trú

Những đối tượng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội cần phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó.

Những đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội cần phải có bản sao chứng thực về giấy đăng ký tạm trú, hợp đồng lao động có thời hạn một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Riêng trường hợp các đối tượng làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội mà đóng bảo hiểm tại địa phương nơi đặt trụ sở chính thì bắt buộc cần phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm.

d. Đối với hồ sơ chứng minh về thu nhập

Trước hết các với các đối tượng thuộc khoản 4 của điều 49 luật nhà ở cần kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai. Các đối tượng quy định tại khoản 5,6,7 của điều 49 của Luật nhà ở cần phải xác nhận của cơ quan, đơn vị đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập.

TƯ VẤN HỒ SƠ VÀ THÔNG TIN DỰ ÁN

Hỗ Trợ Tư Vấn Hồ Sơ Mua Dự án

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN